Açık Rıza Beyanı

Veri sorumlusu olan firma tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve Aydınlatma Metni çerçevesinde, kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla firma veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle veri sorumlusu firmanın yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından;

İşbu kişisel verilerimin, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, firma tarafından; tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için, doldurmuş olduğum formda yer alan kişisel verilerimin yurtdışında yer alan Google vb. hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu;

Firma ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri firmaya bildireceğimi;

KVKK’da tanımlanan ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni ve aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.