Aydınlatma Metni

Veri sorumlusu olarak, KVKK kapsamında, talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, KVKK ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik Verisi

Ad, soyadı

İletişim Verisi

Telefon numarası, e-posta adresi

Mesleki Veri

 Meslek/sektör bilgisi

Diğer

Üçüncü kişilere ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir.

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLEME AMACIMIZ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması “şartına uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, tarafınıza sunulan ürün ya da hizmetleri sağlamak ve rezervasyon süreçlerinin yürütülmesi amacı başta olmak üzere, aşağıda yer verilen vb. amaçlarla doğru orantılı olarak işlenebilecektir.

  • Şirketin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerin sürdürülmesi
  • İletişim faaliyetleri,
  • Müşteri ilişkilerinin yönetimi,
  • Mal ve hizmet satın alım, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, sizin tarafınızdan Şirkete internet sitemizde yer alan form aracılığıyla iletilmesi yoluyla işlenmekte olup ayrıca sizin talep etmeniz halinde yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözlü olarak veya sosyal iletişim aplikasyonları, e-posta gibi muhtelif yollardan toplanmaktadır.

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİ KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verilerinizin, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Şirket tarafından; Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, tarafımızca verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini bildiririz.

Şirket tarafından kişisel verileriniz KVKK’nın 4/2 maddesindeki ilkelere göre açık rızanın varlığı halinde, yine kanunun 5/2 maddesinde ve kanunun 6/3 maddesinde yer alan şartların varlığı halinde açık rıza olmaksızın kanunun 9. maddesine uygun olarak yurt dışına aktarılabilir.

 

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki

taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu

 Aslı Iraz ŞEKERCİ

Vergi No

 

Adresi

Kuzguncuk Mah., Perihan Abla Sk. No:6, Üsküdar/İstanbul

E-posta

info@dadauzakorman.com